Kornmodeller i VIPS – oppdateringer før sesongstart

Fra og med 2024 vil det ikke lenger være tilgang til å kjøre de gamle modellene for bladflekksjukdommer i hvete eller modellen storknolla råtesopp.

For modellene for bladflekksjukdommer i hvete henvises det til de nye, oppdaterte modellene «Bladflekker i vårhvete – risikomodell» [lenke: https://www.vips-landbruk.no/forecasts/models/LEAFBLOTCH/] og «Bladflekker i korn - fuktmodell» [lenke: https://www.vips-landbruk.no/blotch/septoriahumidity/] (eller evt lenkes hit: https://www.vips-landbruk.no/forecasts/models/SEPTORIAHU/]). For storknolla råtesopp finnes det dessverre ingen aktuell modell for norske forhold.