Værdata

Landbruksmeteorologisk tjeneste(LMT) i Nibio tar i mot data fra mer enn 80 værstasjoner plassert på forskjellige steder i Norge. Varslingsmodellene i VIPS er de viktigste brukerne av disse dataene. Stasjonene måler ulike værparametere, og antall og type måleinstrumenter varierer.

Værdata fra LMT finner du her.

Verdier for de ulike elementene blir lagret for hver time, - og kalles timeverdi. En timeverdi er et gjennomsnitt, minimum, maksimum eller en sum for den timen som verdien representerer - avhengig av hvilket element vi ser på. Tidspunktet som angis i presentasjonen av timeverdier kan velges. Norsk tid - dvs. sommertid om sommeren, og vintertid om vinteren er standard tidstempel på timeverdier. Data for tidspunktet 21.05.2016 11:00 betyr verdier målt mellom kl 1100 og kl 1200 den 21. mai 2016. 

De viktigste parameterene for varslingsmodellene i VIPS er: Lufttemperaturer, jordtemperaturer, luftfuktighet, bladfuktighet, nedbør og globalstråling. Mer om værdata fra LMT

Omkring 50 av målestasjonene er i drift hele året, mens 30 stasjoner bare er i drift i vekstsesongen, - fra april og ut september måned.