Værdata

Landbruksmeteorologisk tjeneste(LMT) i Nibio tar i mot data fra mer enn 80 værstasjoner plassert på forskjellige steder i Norge. Varslingsmodellene i VIPS er de viktigste brukerne av disse dataene. Stasjonene måler ulike værparametere, og antall og type måleinstrumenter varierer. Ca 30 av disse stasjonene er bare i drift i vekstsesongen, - fra april og ut september måned.

Værdata fra LMT finner du her.

Verdier for de ulike elementene blir lagret for hver time, - og kalles timeverdi. En timeverdi er et gjennomsnitt, minimum, maksimum eller en sum for den timen som verdien representerer - avhengig av hvilket element vi ser på. Tidspunktet som angis i presentasjonen av timeverdier kan velges. Norsk tid - dvs. sommertid om sommeren, og vintertid om vinteren er standard tidstempel på timeverdier. Data for tidspunktet 21.05.2016 11:00 betyr verdier målt mellom kl 1100 og kl 1200 den 21. mai 2016. 

De viktigste parameterene for varslingsmodellene i VIPS er: Lufttemperaturer, jordtemperaturer, luftfuktighet, bladfuktighet, nedbør og globalstråling. Mer om værdata fra LMT