VIPS-året

Tabellen gir en oversikt over standard start- og slutt-tid for varslingsmodeller med automatisk kjøring. Tidspunkt kan justeres for bedre tilpasning til områder med ulik sesonglengde og sesongvariasjoner. Ta kontakt med oss i VIPS (vips@nibio.no) ved ønsker om justert driftsperiode for modeller.

Sesongstasjoner 
Veiledende oppstartsdatoer for sesongstasjoner finnes her 

 

Dato

Kultur

Skadegjører

Aktivitet

Kommentar

Mars

 

 

 

 

Varierer, fra ca. 15. mars

Frukt

Epleskurv (Mills)

Varsler startes

Startes ved grønn spiss i tidligblomstrende eplesorter (rapporteres fra NLR).

April

 

 

 

 

1. april

Gulrot

Gulrotflue

Varsler startes

Temperaturbasert modell. Start 1. april med tilbakevirkende kraft til 1. mars.

1. april

Kål

Liten kålflue

Varsler startes

Temperaturbasert modell. Start 1. april med tilbakevirkende kraft til 1. mars.

1. april

Kål

Håret engtege

Varsler startes

Temperaturbasert modell. Start 1. april med tilbakevirkende kraft til 1. mars. Gjelder alle grønnsaker.

Mai

 

 

 

 

1. mai

Kål

Kålfly

Varsler startes

 

Varierende fra ca. 1. mai

Kålvekster

Stor- og liten kålflue

Varsler startes

Observasjonsbasert modell. Eggtelling.

Varierende fra ca. 1. mai

Vårhvete

Bladflekksjukdomskomplekset: Hveteaksprikk, hvetebladprikk og hvetebrunflekk

Varsler startes ved BBCH 20

Modellen settes opp med en forhåndsdefinert sådato for hver aktuelle værstasjon (rapporteres fra NLR).

Varierende fra ca. 10. mai

Gulrot/Sellerirot

Gulrotflue

Varsler startes

Observasjonsbasert modell. Fluer på limfeller.

15. mai

Potet

Potettørråte (Nærstad modell)

Varsler startes

 

Varierende

Potet

Potettørråte (negativprognosen)

Varsler startes

Startes ved 50% spiring i hovedsort for området (rapporteres fra NLR)

Juni

 

 

 

 

Varierende

Frukt

Epleskurv (Mills)

Varsler avsluttes

Avsluttes ved endt primærsesong (når modninga av askosporer har nådd 100%)

1. juni

Salat

Salatbladskimmel

Varsler startes

 

1. juni

Løk

Løkbladskimmel

Varsler startes

 

1. juni

Selleri

Selleribladflekk

Varsler startes

Varsler viser gult frem til rapportert funn (meldes inn av NLR)

15. juni

Kål

Håret engtege

Varsler avsluttes

Nord for Saltfjellet

Juli

 

 

 

 

1. juli

Kål

Håret engtege

Varsler avsluttes

Sør for Saltfjellet

1. juli

Kål

Liten kålflue

Varsler avsluttes

Trøndelag og sørover

         

15. juli

Kål

Liten kålflue

Varsler avsluttes

Nordland og nordover

I løpet av juli

Gulrot

Gulrotflue - svermetidspunkt-modell

Varsler avsluttes

Avsluttes automatisk når 1. sverming er over (>560 døgngrader)

August

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

 

 

 

 

15. sept.

Kål

Kålfly

Varsler avsluttes

Avsluttes automatisk når modellen når fase 6 (>557 døgngrader)

30. sept.

Salat

Salatbladskimmel

Varsler avsluttes

 

30. sept.

Løk

Løkbladskimmel

Varsler avsluttes

 

30. sept.

Selleri

Selleribladflekk

Varsler avsluttes

 

 

 

 

 

 

Oktober

 

 

 

 

1. okt. (vekstsesongens slutt)

Gulrot

Gulrotflue – observasjons-modell

Varsler avsluttes

Registreringene pågår fram til vekstsesongens slutt

1. okt. (vekstsesongens slutt)

Kålvekster

Stor- og liten kålflue

Varsler avsluttes

Registreringene pågår fram til vekstsesongens slutt

15. okt.

Potet

Potettørråte (Nærstad modell)

Varsler avsluttes

Sluttdato kan justeres