Endringslogg

Fra og med 2022 presenterer vi en endringslogg i VIPS. På denne siden får du en kortfattet oversikt over store og små endringer som er utført på VIPS nettsiden.

2024

April

 • Oppdatert "Om VIPS"

Februar

 • Oppdatert oversikt over medlemmer i kulturgruppene
 • Oppdatert med endringer relatert til kornsjukdomsmodellene

Januar

 • Oppdatert menyvalget "Informasjon"
  • Lagt ut kulturspesifikke informasjonsbrosjyrer under Informasjon/Brosjyrer og informasjonsmateriell
  • Flyttet dokumentene "Skadeterskler for frukt" og "Utviklingsstadier i frukt - BBCH" til Informasjon/Brosjyrer og informasjonsmateriell

2023

Juni

 • Risikomodell for bladflekksjukdomsangrep i vårhvete er publisert
 • Observasjonsappen fungerer nå både på Android og iPhone
 • Observasjonskartet kan nå vise NEGATIVE funn, dvs. at man har vært ute og søkt etter skadegjører uten å finne den.

Mai

 • Oppdatert informasjon om epleviklervarslingen
 • Lagt inn lenke til videoveiledning om Fuktmodell for bladflekksjukdommer i hvete. Ligger under Informasjon/Hjelp.
 • Justert informasjon om medlemmer i VIPS administrasjon og VIPS kulturgrupper
 • Justert informasjon om registrering av havrebladlusegg på på hegg
 • Fjernet gamle vedlegg med utdatert informasjon

April

 • Grovformodellen er oppdatert med mulighet til å selv legge inn dato for start av beregning av vekststart. Modellbeskrivelsen er oppdatert tilsvarende

2022

Juni

 • Oppdatert informasjonsfila med beskrivelse av modellen "Gråskimmel i jordbær"

Mars

 • Oppdatert tabell over målestasjoner det er mulig å kjøre RIMpro Epleskurvvarsel for. Lagt til stasjonene Helgøy, Mære og Skiftun, og fjernet Darbu som ikke lenger er operativ.
 • Oppdatert informasjon om ulike modeller
 • Modell for grå øyeflekk i bygg tas ut av VIPS fra og med sesongen 2022. Grunnlag for avgjørelsen er basert på at modellen anses å være lite relevant for dagens sjukdomssituasjon i bygg

Februar

 • Oppdatert informasjonsfila "Om VIPS"