Endringslogg

Fra og med 2022 presenterer vi en endringslogg i VIPS. På denne siden får du en kortfattet oversikt over store og små endringer som er utført på VIPS nettsiden.

2022

Juni

  • Oppdatert informasjonsfila med beskrivelse av modellen "Gråskimmel i jordbær"

Mars

  • Oppdatert tabell over målestasjoner det er mulig å kjøre RIMpro Epleskurvvarsel for. Lagt til stasjonene Helgøy, Mære og Skiftun, og fjernet Darbu som ikke lenger er operativ.
  • Oppdatert informasjon om ulike modeller
  • Modell for grå øyeflekk i bygg tas ut av VIPS fra og med sesongen 2022. Grunnlag for avgjørelsen er basert på at modellen anses å være lite relevant for dagens sjukdomssituasjon i bygg

Februar

  • Oppdatert informasjonsfila "Om VIPS"