Byggbrunflekk

Bakgrunnsdata for byggbrunflekkmodellen