Helper table for calculating MSC in Timothy-grass

Fenologisk utviklingstrinn blir målt som "Mean stage by count" (MSC) (Bakken et al. 2005). Registreringar skal berre gjerast i vårvekst fram til førsteslått og på skudd klipt ut av den grasarten som dominerer i enga. Det vil oftast vere timotei eller fleirårig raigras. Les mer om bestemming av MSC.

Kode Numerisk indeks Prøve (Antall skudd) Numerisk verdi
V0 1.000
V1 1.070
V2 1.230
V3 1.400
V4 1.570
V5 1.730
V6 1.900
E1 2.150
E2 2.400
E3 2.650
E4 2.900
R0 3.000
R1 3.100
R2 3.300
R3 3.500
R4 3.700
Sum
Numerisk utviklingstrinn (MSC) =