Helper table for calculating MSC in ryegrass

Fenologisk utviklingstrinn blir målt som "Mean stage by count" (MSC) (Bakken et al. 2005). Registreringar skal berre gjerast i vårvekst fram til førsteslått og på skudd klipt ut av den grasarten som dominerer i enga. Det vil oftast vere timotei eller fleirårig raigras. Les mer om bestemming av MSC.

Kode Numerisk indeks Prøve (Antall skudd) Numerisk verdi
V0 1.000
V1 1.230
V2 1.570
V3 1.900
E0 2.000
E1 2.230
E2 2.570
E3 2.900
R0 3.000
R1 3.100
R2 3.300
R3 3.500
Sum
Numerisk utviklingstrinn (MSC) =