Usikkerhet ved måling av relativ luftfuktighet (RH)

Data fra LMT gjennomgår daglige kontrollrutiner for å sikre at feilaktige måledata fortløpende oppdages og lukes bort. Det kan imidlertid forekomme måleteknisk svikt og drift i sensorer som er vanskelig å oppdage, selv ved årlige servicebesøk.

LMT beklager å melde at det ved flere målestasjoner er avdekket drift i målinger av luftfuktighet over en lengre tidsperiode. Dette kan gi måleverdier som ligger noe lavere enn forventet, spesielt ved høy RH. Slike feil inntrer gradvis, og det er derfor vanskelig å definere når en slik feil oppstår. Åpenbart feilaktige data tas ut og vil fremstå som manglende data ved nedlasting av kontrollerte data fra LMT-databasen. Det finnes imidlertid en del data som ligger i en gråsone sett i forhold til forventede måleverdier for luftfuktighet. Det jobbes med å etablere et sett med kriterier som kan brukes til å identifisere data med uakseptable avvik. Vi forventer å få på plass en rutine for å identifisere og fjerne slike usikre data i løpet av våren 2018. Det skjerpes også inn på vedlikeholdsrutiner for luftfuktighetssensorer for å unngå slike feil i fremtiden.

Hvis du jobber med analyser hvor høye verdier av luftfuktighet kan være avgjørende, ber vi om at du tar kontakt med LMT (lmt@nibio.no) for å redusere risikoen for at usikre måledata inngår i avgjørende forskningsresultater. Mer info om LMT sine kontrollrutiner og datakvaliteter finnes her: http://lmt.nibio.no/about