Gulrotflue-svermetidspunktmodell

Foto: NIBIO Plantehelse

Modellbeskrivelse

Varslingsmodellen «Gulrotflue svermetidspunkt» er basert på en finsk, temperaturbasert modell (Markkula et al, 1998; Tiilikkala & Ojanen, 1999; Markkula et al, 2000). Modellen beregner tidspunkt for sverming av 1. generasjon og 2. generasjon av gulrotflue basert på akkumulering av graddager (døgngrader) over en basistemperatur på 5 °C. I VIPS benyttes modellen kun for 1. generasjon.

Det er standard lufttemperatur (temperatur målt 2 m over bakken) som benyttes i modellen. Graddager er her definert som summen av differansen mellom en basistemperatur på 5 °C og døgnmiddeltemperatur for alle døgn med temperatur >5 °C dvs. summen av (døgnmiddeltemperatur - 5 °C) fra 1. mars (fra det er telefritt i jorda).

Tolking av varsel

Grønne bokser betyr at svermingen enda ikke har begynt. Akkumulering av døgngrader er < 260 graddager (døgngrader).

Gule bokser betyr svermingen er i startfasen og at man må være obs på at det kan komme innflyvere i åkeren. Akkumulering av døgngrader er ≥ 260 graddager (døgngrader).

Røde bokser betyr svermingen er på sitt mest aktive. Akkumulering av døgngrader er ≥ 360 graddager (døgngrader).

Grå bokser betyr at svermingen av 1. generasjon er over og varslingen er avsluttet. Akkumulering av døgngrader er ≥ 560 graddager (døgngrader).

Vær klar over at i områder med dekke (plast, enkel og dobbel fiberduk el. lign.) ved tidligproduksjon (enten på samme jorde eller nabojorder) året før, kan svermingen starte tidligere på grunn av høyere jordtemperatur under dekket.

Den grafiske presentasjonen viser utviklingen av døgngradsberegningen som ligger til grunn for de grønne, gule og røde varslene (linjen: «Akkumulerte døgngrader med basistemperatur 5 grader C»). Grafen viser rette horisontale linjer for terskelverdiene. «Døgngradsterskel for lav svermerisiko» tilsvarer terskelen der varsel går fra grønt til gult (260 døgngrader). «Døgngradsterskel for høy svermerisiko» tilsvarer terskelen der varsel går fra gult til rødt (360 døgngrader). «Døgngradsterskel for sverming avsluttet» tilsvarer terskelen der varsel går fra rødt til grått (560 døgngrader) og sverming av 1. generasjon gulrotflue ansees å være over. Når linjen «Akkumulerte døgngrader med basistemperatur 5 grader C» krysser en av linjene for døgngradsterskel, vil varslet nå neste nivå og fargen på varslingsboksene endres. I grafen vises også døgnverdien for middeltemperatur for den aktuelle værstasjonen. Grafen er dynamisk og man kan velge hvilke parametere som skal vises ved å trykke på forklaringstekstene under grafen.

Varslingssesong – oppstart og avslutning av varsel

Starttidspunkt: Vises i VIPS fra 1. april (startdato for akkumulering av graddager fra det er telefritt) i jorda.

Sluttidspunkt: Når modellen har nådd kravet til døgngrader for avsluttet sverming av 1. generasjon (560 døgngrader).

Utprøving og validering av modellen

Nasjonalt

Modellen har vært testet og evaluert for norske forhold i perioden 2011-2015. Valideringen har vist at modellen stemte ganske bra for de fleste steder for 1. generasjon. Modellen stemte imidlertid dårlig for 2. generasjon for mange lokaliteter og var direkte feil for Jæren-distriktet. På bakgrunn av resultatene fra valideringen har vi derfor valgt å fjerne varsling av 2. generasjon gulrotflue med denne modellen.

Internasjonalt

Modellen er i bruk i Finland. Det er usikkert hvor omfattende modellen er validert i Finland, men det er utført en validering sommeren 1997. Denne valideringen tilsa at modellen stemte nokså bra, men at terskeltemperatursummen burde reduseres til 255 graddager for svermingsstart (mot 260 graddager i den opprinnelige modellen) og 355 graddager for svermetoppen (mot 360 daggrader i den opprinnelige modellen) (Tiilikkala & Ojanen, 1999).

Referanser

  • Markkula, I., H. Ojanen and K. Tiilikkala. 1998. Forecasting and monitoring of the carrot fly (Psila rosae) in Finland. The 1998 Brighton Conference: Pests and Diseases: Conference Proceedings, Volume 2, pages 657-662.
  • Tiilikkala, K. and H. Ojanen. 1999. Use of a geographical information system (GIS) for forecasting the activities of carrot fly and cabbage root fly. IOBC/WPRS Bulletin 22 (5): 15-24.
  • Markkula, I., A. Hannukkala, A. Lehtinen, I. Mattila, H. Ojanen, S. Raisjio, P. Reijonen and K. Tiilikkala. 2000. Pest warnings and forecasts sent as SMS messages from models into "farmer's pocket". In publication: Pests & Diseases 2000. Proceedings of an international conference held at the Brighton Hilton Metropole Hotel, UK, 13-16 November 2000. BCPC Conference Proceedings pages 285-290.

Kontaktpersoner

Lenker til mer informasjon

Forklaring til grafen


Den grafiske presentasjonen viser utviklingen av døgngradsberegningen (linjen: «Akkumulerte døgngrader med basistemperatur 5 grader C») som ligger til grunn for de grønne, gule og røde varslene (varselstatus i tabellen)). Grafen viser rette horisontale linjer for terskelverdiene. «Døgngradsterskel for lav svermerisiko» tilsvarer terskelen der varsel går fra grønt til gult (260 døgngrader). «Døgngradsterskel for høy svermerisiko» tilsvarer terskelen der varsel går fra gult til rødt (360 døgngrader). «Døgngradsterskel for sverming avsluttet» tilsvarer terskelen der varsel går fra rødt til grått (560 døgngrader) og sverming av 1. generasjon gulrotflue ansees å være over. Når linjen «Akkumulerte døgngrader med basistemperatur 5 grader C» krysser en av linjene for døgngradsterskel, vil varslet nå neste nivå og fargen på varslingsboksene endres. I grafen vises også døgnverdien for middeltemperatur for den aktuelle værstasjonen.


Grafen er dynamisk og man kan velge hvilke parametere som skal vises ved å trykke på forklaringstekstene under grafen.


Forklaring til tabellen  • Når varselstatus er grønn, betyr dette at svermingen enda ikke har begynt.

  • Når varselstatus er gul, betyr dette at svermingen er i startfasen og at man må være obs på at det kan komme innflyvere i åkeren.

  • Når varselstatus er rød, betyr dette at svermingen er på sitt mest aktive.

  • Når varselstatus er grå, betyr dette at svermingen av 1. generasjon er over og varslingen er avsluttet.


Vær klar over at i områder med dekke (plast, enkel og dobbel fiberduk el. lign.) ved tidligproduksjon (enten på samme jorde eller nabojorder) året før, kan svermingen starte tidligere på grunn av høyere jordtemperatur under dekket.

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"PSILARTEMP",
	"configParameters":{
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2015-01-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":-1.1
		}
}