Oat flowering model

(Norwegian only)

Blomstringsmodell i havre

Kontaktperson: Ingerd Skow Hofgaard
 
Enkelte år har det vært høy forekomst av deoxynivalenol (DON) i norskprodusert korn, og spesielt havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen "aksfusariose". Risikoen for aksfusariose og utvikling av DON i korn øker særlig ved fuktig vær i kornplantenes blomstringsperiode (se tabellen nedenfor, Hofgaard mfl.2020 og Hjelkrem mfl. 2021).
 
Fungicid-behandling under blomstring av kornet (og med et preparat som inneholder protiokonazol) har vist seg i gjennomsnitt å halvere forekomsten av DON i høsta korn.
 
Blomstringsmodellen i havre kan, basert på sådato og værdata fra nærmeste målestasjon, beregne dato for blomstring av havre slik at tidspunkt for en eventuell behandling med fungicid kan planlegges.
 
Risiko for utvikling av deoksynivalenol (DON) i korn:
Aksfusariose- beregning av blomstring i havre
Tabellen viser antatt risiko for utvikling av deoxynivalenol (DON) i korn. Dersom det er stor risiko for utvikling av Fusarium og mykotoksiner, anbefales det å sprøyte med et soppmiddel som inneholder protiokonazol under blomstringa. Dersom man dyrker en spesielt mottakelig sort, anbefales det å sprøyte også dersom det er moderat
risiko for utvikling av DON. OBS! Mais som forgrøde gir betydelig økt risiko. Tabellen er hentet fra NIBIO-pop 6(40) 2020.
 

Referanser

Hofgaard, I.S., Aamot, H.U., Brodal, G., Russenes, A.L, Hjelkrem, A.R., Lillemo, M. og Strand, E. 2020. Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? NIBIO-pop 6(40) 2020. https://hdl.handle.net/11250/2711593
Hofgaard, I. S., Hjelkrem, A.G.R., Strand, E. 2020. Hvordan produsere havre med lavt innhold av mykotoksiner? Avslutningsseminar for Trygghavre/SafeOats-prosjektet, Vitenparken, Ås, 18. november 2020. https://youtu.be/XdCJodd87Rw
Hjelkrem et al 2021. Weather Patterns Associated with DON Levels in Norwegian Spring Oat Grain: A Functional Data Approach. Plants 2022, 11(1), 73;

TODO

This is technical info for model and web developers

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"OATFLOWERM",
	"configParameters":{
		"dateOfSowing":"2013-04-01T00:00:00+02:00",
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2013-04-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":13.77
		},
		{
				"timeMeasured": "2013-04-02T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":10.3
		}
		]
	}
}