Havreblomstringsmodell

TODO

TODO

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"OATFLOWERM",
	"configParameters":{
		"dateOfSowing":"2013-04-01T00:00:00+02:00",
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2013-04-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":13.77
		},
		{
				"timeMeasured": "2013-04-02T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":10.3
		}
		]
	}
}