Oat flowering model

(Norwegian only)

Blomstringsmodell i havre

Kontaktperson: Ingerd Skow Hofgaard ingerd.hofgaard@nibio.no

Enkelte år har det vært høy forekomst av deoxynivalenol (DON) i norskprodusert korn, og spesielt havre. Dette mykotoksinet (soppgift) produseres av Fusarium graminearum og Fusarium culmorum - sopper som forårsaker kornsjukdommen «aksfusariose». Risikoen for aksfusariose og utvikling av DON i korn øker særlig ved fuktig vær i kornplantenes blomstringsperiode (se tabellen nedenfor).

Fungicid-behandling under blomstring av kornet (og med et preparat som inneholder protiokonazol) har vist seg i gjennomsnitt å halvere forekomsten av DON i høsta korn.

Aksfusariose- beregning av blomstring i havre

Aksfusariose- beregning av blomstring i havre

Tabellen viser antatt risiko for utvikling av deoxynivalenol (DON) i korn. OBS! Mais som forgrøde gir betydelig økt risiko. Tabellen er hentet fra Bioforsk TEMA nr 5 2013.

TODO

This is technical info for model and web developers

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"OATFLOWERM",
	"configParameters":{
		"dateOfSowing":"2013-04-01T00:00:00+02:00",
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2013-04-01T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":13.77
		},
		{
				"timeMeasured": "2013-04-02T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":2,
				"value":10.3
		}
		]
	}
}