Løkbladskimmelmodell

Varslingsmodell

Varslingsmodellen Downcast er utviklet av de Visser (1998) i Nederland og beregner om det er fare for bladskimmelinfeksjoner ut fra klimatiske parametere. Smitte må imidlertid være tilstede for at infeksjoner virkelig skjer. Kriterier for både sporulering og infeksjon må være oppfylt for at modellen beregner infeksjonsfare (rødt varsel).
Varsel om sporulering beregnes på grunnlag av høy relativ luftfuktighet (RF) om natta (over 92 %). Sporulering kan forekomme ved temperaturer fra 4 til 26 °C (optimalt 12-20 °C). Det gis en sporuleringsverdi fra 1-3 beregnet utfra varighet av høy RF og temperatur, hvor 3 indikerer optimale forhold for sporulering. Det gis ikke varsel dersom det er registrert nedbør mellom kl 00.00 og 06.00, eller det var høy temperatur foregående dag (flere timer med temperatur over 27 °C).

Varsel om infeksjon baseres på bladfuktighet. En direkte infeksjon krever minimum to timer bladfuktighet morgenen etter sporulering (optimal temperatur 6-16 °C). Senere infeksjoner kan forekomme opptil 72 timer etter sporulering, og krever minimum 144 minutter bladfuktighet i løpet av en 3 timers periode. Det antas at alle sporene spirer samtidig, og det beregnes kun ett infeksjonsvarsel per sporuleringsvarsel.
Mislykket infeksjon: Kortvarige perioder med bladfuktighet (90-150 minutter i løpet av en 5 timers periode) kan medføre at sporene spirer og dør. I slike tilfeller gis det IKKE varsel. (neste varsel forutsetter nytt sporuleringsvarsel).
Varsel om sporulering (sporuleringsverdi 1-3) gir gult varsel.
Varsel om infeksjon gir rødt varsel og kan gis inntil tre døgn etter beregnet varsel for sporulering.

Referanse

de Visser, C.L.M. 1998. Development of a downy mildew advisory model based on downcast. European Journal of Plant Pathology 104: 933-943.

Tolking av varsler

Løkbladskimmel opptrer vanligvis på ettersommeren, og er ikke årviss i alle områder med løkproduksjon. Det er derfor viktig å vurdere om det er fare for smitte, og dermed om det er behov for å sprøyte.

Løkbladskimmel i vårløk. (Foto: Arne Hermansen, NIBIO)

Ved varsel om fare for løkbladskimmelinfeksjoner bør sprøyting vurderes ut fra smittepress og tidspunkt ved forrige behandling. Har det gått mer enn 7 dager fra siste behandling, sjekkes VIPS hver formiddag, og sprøyting avventes til det går ut nytt varsel. Det er normalt ikke aktuelt å sprøyte oftere enn hver 10. dag, men ved hyppige varsler og påvist angrep av løkbladskimmel i området kan man vurdere et sprøyteintervall ned mot 7 dager.

Mer om løkbladskimmel finner du i Plantevernleksikonet.

TODO

Results returned are:  • DOWNCASTMO.SPORULATION_VALUE = Sporuleringsverdien. Det gis en sporuleringsverdi fra 1-3 beregnet utfra varighet av høy RF og temperatur, hvor 3 indikerer optimale forhold for sporulering.

  • DOWNCASTMO.IDAS = Infeksjon direkte etter sporulering (sant/usant)

  • DOWNCASTMO.ILAS = Infeksjon senere etter sporulering (sant/usant)

  • DOWNCASTMO.ITAS = Tidspunkt for infeksjon etter sporulering

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"DOWNCASTMO",
	"configParameters":{
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":1,
				"value":13.77
		},
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"BTg",
				"logIntervalId":1,
				"value":48
		},
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"RR",
				"logIntervalId":1,
				"value":3.6
		},
		{
				"timeMeasured": "2012-08-20T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"UM",
				"logIntervalId":1,
				"value":60
		}
		]
	}
}