Byggbrunflekkmodell

Varslingsmodellen lager en tilvekstkurve for byggbrunflekk med meteorologiske data som grunnlag og det er nødvendig å legge inn data for angrep av sjukdommen for at varselet skal beregnes (telle opp hvor mange blad av 100 som har byggbrunflekk). Dessuten tar modellen hensyn til sådato, sort, vekstskifte og jordarbeiding. For hver dag øker sjukdommen noe, avhengig av nedbørsmengde og - hyppighet. Varslingsmodellen blir hver dag sammenliknet med en terskelverdi som også vokser fra dag til dag. Dersom den observerte eller varslede sjukdomsverdien er større enn terskelverdien, blir det gitt varsel om at sprøyting med et soppmiddel bør vurderes. Terskelverdien gir et uttrykk for om det økonomisk vil lønne seg å sprøyte og er beregnet på grunnlag av avlingstap pga. sjukdom og gjennomsnittlige sprøytekostnader. Tolking av varsel Varslene vises som diagram og som tabell. Svart linje viser beregnet sjukdomsverdi og rød linje viser økonomisk skadeterskel. Prikkede linjer er beregnet etter værprognoser. Når den svarte linjen krysser den røde og blir liggende over denne, bør behandling med soppmiddel vurderes. I tabellen som ligger nedenfor diagrammet er det samme framstilt på en annen måte. Grønne ruter viser at forventet angrep er mindre enn terskel. Når ruta er rød bør sprøyting med soppmiddel vurderes. Tabellen med detaljerte varsler har disse kolonneoverskrifter med følgende betydning: Dato og tid: - Dag og tidspunkt Antall angr.bl.: - Antall sjuke blad av 100, beregnet verdi Terske antall angr. blad: - Beregnet terskelverdi som antall sjuke blad av 100 %Angr. Bladareal: - Beregnet sjukdomsangrep som % bladareal Terskel, %angr. bladareal: - Terskel beregnet som % bladareal Status: - Varselsymbol for infeksjonsfare

Varslene vises som diagram og som tabell. Svart linje viser beregnet sjukdomsverdi og rød linje viser økonomisk skadeterskel. Når den svarte linjen krysser den røde og blir liggende over denne, bør behandling med soppmiddel vurderes. I tabellen som ligger nedenfor diagrammet er det samme framstilt på en annen måte. Grønne ruter viser at forventet angrep er mindre enn terskel. Når ruta er rød bør sprøyting med soppmiddel vurderes.

TODO: Add usage

Dette er teknisk informasjon for modellutviklere og programmerere

{
	"loginInfo":{
		"username":"example",
		"password":"example"
	},
	"modelId":"BARLEYNETB",
	"configParameters":{
		"timeZone":"Europe/Oslo",
		"sowingDate":"2012-04-15",
		"sameCropAsLastSeason":"true",
		"plowed":"false",
		"resistanceFactor":"5.0",
		"conversionCorrectionFactor":"5.0",
		"observation":{
			"timeOfObservation": "2012-05-20T12:00:00+02:00",
			"latitude": "71.0",
			"longitude": "10.0",
			"observedValue": "25.0",
			"denominator": "100.0",
			"name": "Pyrenophora teres"
		},
		"spraying":{
			"sprayingDate": "2012-06-01",
			"pesticideName": "ACME",
			"sprayingEffectFactor": "0.5"
		},
		"observations":[
		{
				"timeMeasured": "2012-03-25T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"TM",
				"logIntervalId":1,
				"value":2.937
		},
		{
				"timeMeasured": "2012-03-25T00:00:00+02:00",
				"elementMeasurementTypeId":"RR",
				"logIntervalId":1,
				"value":0
		}
		]
	}
}