Apple fruit moth forecasting

Description of apple fruit moth forecasting

Messages

Ikkje i nokon av fruktdistrikta er det varsla angrep av rognebærmøll i eple i år.

Blometeljingane er ferdig og viser at det ikkje er det fare for angrep av rognebærmøll ved nokon av varslingsstasjonane i år. På dei referansetrea der det var 0 blomeklasar i fjor er det i år opp mot 400 blomeklasar, og rognebærmøllen som overlevde fjoråret har flust med eggleggingstader i rogn i år. De kan lese meir om varslingsmodellen i VIPS.

Fyrste varsel om fare for angrep av rognebærmøll er klare.

Det er mykje blom på rogna i dei fleste fruktdistrikt, og på grunn av lite rognebær i fjor er det ikkje venta angrep i eple i år. Det er kome inn tal på blomeklasar frå fleire av stasjonane, og dei bekreftar at det i år truleg ikkje vart angrep i eple. Varsel for dei ulike stasjonane vert lagt ut fortløpande på VIPS. Klekking og sverming, egglegging og eggklekking er avhengig av temperatur og vert estimert ut frå full blom i rogna. I dei fleste område var nok full blom i slutten av mai/starten av juni. Om de er usikre ta kontakt med lokal NLR.

  • High risk of infection
  • Medium risk of infection
  • No risk of infection
  • Forecast not ready