Apple fruit moth forecasting

Description of apple fruit moth forecasting

Messages

Angrep og tiltak

Basert på dei registreringar som er kome inn ser det ut til å verte angrep i alle fruktdistrikt. Det har vore svært varmt dei siste vekene, og rognebærmøllen er registrert i eplefelt fleire stader. Egglegging startar rundt 320 døgngrader etter full blom, og tiltak som har effekt mot egg bør setjast inn ikkje lenge etter. Ta kontakt med lokal NLR for meir informasjon om tiltak og tidspunkt så snart som mogeleg.

Varsel for angrep av rognebærmøll

Dei fleste tala som ligg til grunn for varsling av rognebærmøllangrep i eple er kome inn. I dei fleste fruktdistrikt vert det meldt om svært lite blom på rogna, både på stasjonane og elles. Det er likevel viktig å vurderefare for angrep i eigne fruktfelt i høve til bløming av rogn i nærleiken. Varsel for dei enkelte stasjonane vert lagt ut på Vips så snart dei er klare. Ta kontakt med lokal NLR for vudering av angrep, tiltak og eventuelt sprøytetidspunkt.

  • High risk of infection
  • Medium risk of infection
  • No risk of infection
  • Forecast not ready