Apple fruit moth forecasting

Description of apple fruit moth forecasting

Messages

2022 ser ut til å verte eit år med angrep av rognebærmøll i alle fruktdistrikt i år.

Det er utført registreringar av blomeklasar på rogn ved dei fleste stasjonane, og så langt ser det ut til å verte fare for angrep av rognebærmøll i alle fruktdistrikt. Sjølv om det ikkje vart funne mykje larver i rogna i fjor, og populasjonen av møll vil vere relativt liten i år, så er det så få stader å leggje egg i rogna og difor forventa innflyging i eplehagane. Kontakt lokal NLR for meir informasjon om tiltak mot skade.

Full blom på rogna er utgangspunktet for å finne rett tid å setje inn tiltak mot rognebærmøll

Fleire stader er det meldt om full blom i rogna. Rogna er rekna som i full blom når 50 % av blomane har opna seg. For å setje inn tiltak til rett tid er det viktig å vite når rogna blømer nær dine fruktfelt.

  • High risk of infection
  • Medium risk of infection
  • No risk of infection
  • Forecast not ready