Rognebærmøllvarsling

Rognebærmøllvarslingen er et samarbeid mellom lokale rådgivere i fruktdistriktene og NIBIO. I august måned teller de lokale rådgiverne antall bærklaser på merka referansetrær av rogn. De høster samtidig en bærprøve som sendes til NIBIO. Fra denne bærprøven finner vi angrepsgrad av rognebærmøll i rogn for hver prognosestasjon. Det beregnes også andel parasitterte rognebærmøll. Ut i fra denne informasjonen kan mengden rognebærmøll som overvintrer anslås. Følgende vår telles antall blomsterklaser på de samme referansetrærne, og vi kan så regne ut varselet. Er det nok blomsterklaser på våren i forhold til antallet møll som har overvintret, vil rognebærmøllen holde seg til rogn og det blir ikke angrep. Bare hvis det blir for lite bær på rogna vil møllen angripe eple. Du kan lese mer om rognebærmøll i Plantevernleksikonet.

Varmesum og nedbørsmengde finner du her

Meldinger

Det er liten blomstring på rogn i 2018

Det er i 2018 liten blomstring på rogn. Det har vært fire år med svak oppgang i klasetall fra 2014-2017 (2017 noe kraftigere) og populasjonen av rognebærmøll har bygd seg opp. Parasitteringen av rognebærmøll-larver henger noe etter og vi har derfor en stor populasjon med rognebærmøll nå i 2018. Sammen med nedgang i klasetall på rogn fører dette til angrep over hele landet. Varselet blir oppdatert etterhvert som prognosetallene blir klare. Dyrkere bes kontakte sin lokale rådgiver for mer detaljer om situasjonen.

  • Fare for angrep
  • Mulig fare for angrep
  • Ingen fare for angrep
  • Varsel ikke beregnet