Rognebærmøllvarsling

Rognebærmøllvarslingen er et samarbeid mellom lokale rådgivere i fruktdistriktene og NIBIO. I august måned teller de lokale rådgiverne antall bærklaser på merka referansetrær av rogn. De høster samtidig en bærprøve som sendes til NIBIO. Fra denne bærprøven finner vi angrepsgrad av rognebærmøll i rogn for hver prognosestasjon. Det beregnes også andel parasitterte rognebærmøll. Ut i fra denne informasjonen kan mengden rognebærmøll som overvintrer anslås. Følgende vår telles antall blomsterklaser på de samme referansetrærne, og vi kan så regne ut varselet. Er det nok blomsterklaser på våren i forhold til antallet møll som har overvintret, vil rognebærmøllen holde seg til rogn og det blir ikke angrep. Bare hvis det blir for lite bær på rogna vil møllen angripe eple. Du kan lese mer om rognebærmøll i Plantevernleksikonet.

Varmesum og nedbørsmengde finner du her

Meldinger

Det er en god blomstring i rogn for 2017. Dette fører til at det ikke blir angrep av rognebærmøll.

Det er en god blomstring i rogn for 2017. Dette fører til at det ikke blir angrep av rognebærmøll. Noen stasjoner i Hardanger er satt til «mulig fare for angrep» på grunn av stor overvintrende populasjon av rognebærmøll fra 2016 kombinert med en svak oppgang i klasetall. Erfaringsmessig vil dette ikke føre til angrep. Kontakt lokale rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning hvis det er spørsmål om prognosene for 2017.

  • Fare for angrep
  • Mulig fare for angrep
  • Ingen fare for angrep
  • Varsel ikke beregnet