Apple fruit moth forecasting

Description of apple fruit moth forecasting

Messages

Varselet for dei fleste områda er klare, og det ser førebels ut som det ikkje vert angrep av rognebærmøll i eple år.

Det var lite rogn og lite angrep av rognebærmøll i rogn i fjor. I år er det mykje blom og det ser ut til å verta nok eggleggingdstader for rognebærmøllen i rogn. Truleg vert det ikkje makka-eple dette året. På grunn av manglande tal frå 2023 er det ikkje mogeleg å rekna ut sikkert varsel for Telemark, men i og med at det ikkje er varsla angrep i andre fruktdistrikt vil det truleg ikkje verta angrep der heller. Det er laga nye sider for utrekning av sverming, egglegging og klekking av egg i VIPS. Det kjem meir informasjon om det i neste melding.

  • High risk of infection
  • Medium risk of infection
  • No risk of infection
  • Forecast not ready

Varmesum for rognebærmøll


Utviklinga til rognebærmøll er avhengig av temperatur, slik at utviklingsfarten og tidspunkt for tiltak varierer mellom ulike distrikt. For å vurdere tidspunktet må du ha notert når rogna sto i full blom og rekne ut varmesum (døgngrader) etter det.
Foto: Sverre Kobro og E. Fløistad, NIBIO