Apple fruit moth forecasting

Description of apple fruit moth forecasting

Messages

Det er ingen fare for angrep av rognebærmøll i eple i 2019

Dette er en foreløpig melding for rognebærmøll. Når alle prognosetallene foreligger vil det komme en endelig melding. Det er i 2019 en kraftig økning i klasetall fra fjoråret. Dette medfører at rognebærmøllen har nok bær for egglegging på rogn, og møllen vil ikke søke seg inn i eple.

  • High risk of infection
  • Medium risk of infection
  • No risk of infection
  • Forecast not ready