Annen informasjon

Her finnes diverse informasjon om registrering av skadegjørere og kulturers utviklingsstadier som kan være til hjelp for vurdering av risiko for skade i ulike kulturer.

Frukt

Skadeterskler for frukt

Utviklingsstadier i frukt - BBCH

 

Grønnsaker

Registrering av egglegging hos kålflue

Registrering av kålflyegg i egen åker

 

Korn

Utviklingsstadier i korn - BBCH

VIPS Ugras - Skjema for registrering av feltopplysninger