Informasjonsfoldere

Nytt informasjonsmateriell for tjenesten finner du nedenfor:

Informasjonsbrosjyre om VIPS(norsk) 

Informasjonsbrosjyre om VIPS(engelsk)